понедељак, 18. април 2016.

Прелиминарни резултати избора уџбеника за основну школу


У табелама које следе налази се извод из информационог система МПНТР о броју изабраних уџбеничких комплета, као првог избора, од стране школа,  у поступку избора уџбеника на нивоу школе за Каталог уџбеника који ће се у основним школама користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године. Извод је дат за сваки разред, сваки предмет, за сваки уџбенички комплет, по издавачу и ознаци уџбеничког комплета.

1. Избор уџбеника за основну школу (језик наставе: српски)

2. Избор уџбеника за предмет страни језик и за други страни језикИзвор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

недеља, 17. април 2016.

Упутство за израду наставног материјала у складу са принципом универзалног дизајна (публикација)

Када се говори о образовно-васпитном процесу, важно је направити квалитетне наставне материјале тј. учинити нове информације лако разумљивим и приступачним свој деци као и деци са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Публикација је намењена запосленима у образовању с циљем да се размењују добре инклузивне праксе и повећају компетенције у инклузивном образовању.


Група за социјалну инклузију је у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва и ШОСО „Милан Петровић“ из Новог Сада израдила публикацију –  Упутство за израду наставног материјала у складу са принципом универзалног дизајна .


Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Математичка мозгалица 12Извор: Зевало

субота, 16. април 2016.

Декорације за Ускрс

Уз мало маште направите и украсите просторије за Ускрс.

19711_284030188387771_2825727980947463249_n

11081017_284030191721104_5820106514769194279_n

11102644_284030218387768_3208454727442418422_n

11091524_284030211721102_7627380215896594388_n

11080928_284030195054437_2128563991960144126_n


Извор: Funmom

Коначни резултати "Кенгур без граница" 2016.


kengur

Постављени су коначни резултати са Међународног такмичења "Кенгур без граница" 2016. које можете да видите овде.

Честитке свим награђеним и похваљеним ученицима!
Похвала за Ранђеловић Предрага и Јованчић Огњена!


Извор:  Друштво математичара Србије

понедељак, 11. април 2016.

Разлика између индивидуалног рада и индивидуализованог приступа ученику

Реформом у наставу уводи се и ставља нагласак на индивидуализовани приступ сваком ученику . Индивидуализовани приступ се разликује од индивидуалног рада. Код самосталног рада ученик извршава задатке за време наставе . Оваквим се приступом очекују и васпитно - образовни исходи који ће учитељима, ученицима али и родитељима пружити објективнији увид у оно што се од ученика очекује, његово знање, способности али и подручја на која треба обратити већу пажњу .


Шта је индивидуализација и индивидуализовани приступ ученику?

Индивидуализација подразумева следеће ставке:

  • поштују се и прихватају разлике међу ученицима
  • процес учења и подучавања обликује се уважавајући јединственост сваког детета према способностима, претходно стеченим компетенцијама и интересовањима ученика уважавајући чињеницу да ученици напредују различитом брзином и имају различите развојне путеве
  • примењују се индивидуализовани и флексибилни васпитно-образовни приступи који омогућавају задовољење различитих потреба ученика како би учитељ препознао и развио дететове способности и идентитет
  • учитељи имају значајан степен слободе у одабиру активности и садржаја васпитно-образовних исхода, метода, стратегија и облика рада, праћења и подстицања напретка ученика
  • ученицима се омогућава одређен ниво у избору активности и садржаја као и приступа учењу како би се задовољили њихови посебни интереси и потребе.
Индивидуализовани приступ ученику подразумева да се свим ученицима омогући да у што већој мери остваре жељене исходе учења, што значи да подучавање мора бити прилагодљиво, уважавајући и прихватајући различите околности, искуства и могућности ученика. Нарочито је важно водити рачуна да захтевност задатака који се стављају пред појединог ученика буде таква да му омогућава постизање успеха. Прилагођавањем начина учења и подучавања учениковим индивидуалним потребама, осим лакшег остваривања исхода учења, постиже се већа мотивисаност ученика за учење, веће задовољство школом али и веће самопоштовање.


Разлика између индивидуалног рада и индивидуализованог приступа ученику

Индивидуалан  рад ученика за време наставе значајан је јер подстиче критичко мишљење, мотивацију, планирање и самосталан приступ у решавању задатог задатка. Код индивидуализованог приступа важно је разумевање и познавање између учитеља и ученика, али и сарадња између учитеља и родитеља. Учитељ поштује и узима у обзир сваког ученика као индивидуалну особу. За време решавања задатака у индивидуалном раду у већини случајева цео разред решава исте задатке, једнаке тежине. У индивидуализираном приступу учитељ прилагођава задатке према учениковим способностима, интересовањима и потребама. Прихвата ученикове различитости и могућности. На тај начин учитељ прилагођавањем начина учења, задацима и подучавањем свим ученицима омогућује остваривање успеха у исходима учења. Ученик оваквим приступом постиже већу мотивисаност за учење, школу, гради своје самопоуздање и ствара објективни увид у своје способности.


Извор: Национални оквир курикулума

петак, 8. април 2016.

Мала матура и списак средњих школа у Србији

Пробни завршни испит за ученике 8. разреда биће организован 15. и 16. априла.


Ученици ће у два дана радити три теста:

  • 15. априла 2016. године у 12:00 часова - тест из математике и тог дана анонимно попуњавају упитник за потребе редовних истраживања које Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања спроводи на узорцима у складу са законским надлежностима. Истраживање се односи на нивое остварености образовних стандарда, као и услова у којима се ученичка постигнућа остварују.
  • 16. априла 2016. године у 9:00 часова - тест из матерњег језика и комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.

Тестове не треба објављивати најмање недељу дана после тестирања, због ванредног термина за тестирање ученика који нису били у могућности да се тестирају у овом термину.

Школе које нису у могућности да пробни завршни испит реализују 15. и 16. априла 2016. године због раније, Годишњим планом рада, планираних активности, исти ће реализовати према својим  могућностима у недељи која следи, односно у периоду од 18. до 22. априла 2016. године.

Полагање мале матуре биће 15, 16. и 17. јуна. 

Овогодишња мала матура доноси неке новине. Додатни бодови које су ученици основних школа до сада добијали на основу резултата на такмичењима од ове године се укидају. Уводи се и праг знања за упис у четворогодишње школе, па ученик који не освоји укупно 50 бодова неће моћи да конкурише за упис у четворогодишњу школу.

Погледајте списак средњих школа у Србији по градовима. Кликом на линк отвориће вам се страница са основним информацијама о школи, смеровима, броју бодова за упис, броју слободних места по смеровима, потребним бодовима за упис из претходних година и друге корисне информације.


Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја/Едукација

петак, 1. април 2016.

Нови услови за полагање мале матуре

Од почетка другог полугодишта ученици осмог разреда у основним школама широм Србије почели су са припремама за полагање мале матуре.


Мала матура се састоји од полагања три теста:

  • тест српског/матерњег језик
  • тест из математике
  • комбиновани тест.

Сваки од тестова максимално носи по 10 бодова, док 70 бодова максимално ученици могу имати на основу успеха на крају шестог, седмог и осмог разреда.

Како би уписали жељену средњу школу матуранти морају положити малу матуру, али ако желе да упишу неку четворогодишњу средњу школу – само полагање неће бити довољно.

Од ове школске године упис у четворогодишње средње школе претпоставља испуњен један главни услов, а то је – минимално 50 бодова након полагања мале матуре.

Ученици који не испуне овај услов и не скупе 50 бодова моћиће да упишу средње школе у трајању од три године.

Наиме, садашњи осмаци су први који као услов за упис у средњу школу у трајању од четири године  морају сакупити најмање 50 бодова које добијају на основу успеха у шестом, седмом и осмом разреду и на основу полагања три теста у склопу мале матуре.


Извор: Едукација

Априлили

Априлилили! Данас је 1. април- Међународни дан шале. 

Rezultat slika za Априлили

Збијање првоаприлских шала има дугу традицију и сеже далеко у историју, али његово тачно порекло није познато.

Постоје разна тумачења и претпоставке када и како је почело првоаприлско збијање шала. Једна од њих је да првоаприлса шала вуче корене из 1564. године. Почетком априла се одржавао фестивал лудости зван "Quirinalia". Те године је француски краљ Карло IX увео нови календар (Грегоријански) по којем је почетак Нове године с 1. априла померен на 1. јануар. Они који нису следили ново правило, па су Нову годину славили по старом (Јулијанском календару), били су исмевани и називали су их "априлским лудама", што је с временом прерасло у традицију.

Традиционално, 1. априла, пљуште првоаприлске шале, али се у неким земљама (Великој Британији, Аустралији и Северној Африци) шале збијају само до поднева. Онај ко настави са шалама након поднева, назива се "априлска луда". У Канади, Француској, Ирској, Јапану, Русији, Северној Кореји, Норвешкој и Америци шале се збијају цео дан.

На Дан шале људи једни другима праве безопасне смицалице и објављују разне новости. 

Неке од најпознатијих су "реклама о хамбургерима за леворуке" из 1998. године или прилог ББЦ-а о "берби шпагета са дрвета" из 1957. године.

Психолози сматрају да је правилно усмерен хумор као драгуљ, јер се његовим коришћењем у стресној ситуацији човек ослобађа напетости и чува психичку енергију.

Карактеристично за људе је да кажу: "Удри бригу на весеље". Велика је способност знати да се смејемо и шалимо на рачун онога што нам се догађа. Здрав хумор и смех повећавају имунитет и толеранцију на бол.

Човек од "здравог" смеха не прави корист само за себе, већ и за особе које га окружују.

Зато, СМЕЈТЕ СЕ!  Драган Лукић саветује да највише пружите СМЕХА ДЕЦИ !