недеља, 17. април 2016.

Упутство за израду наставног материјала у складу са принципом универзалног дизајна (публикација)

Када се говори о образовно-васпитном процесу, важно је направити квалитетне наставне материјале тј. учинити нове информације лако разумљивим и приступачним свој деци као и деци са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Публикација је намењена запосленима у образовању с циљем да се размењују добре инклузивне праксе и повећају компетенције у инклузивном образовању.


Група за социјалну инклузију је у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва и ШОСО „Милан Петровић“ из Новог Сада израдила публикацију –  Упутство за израду наставног материјала у складу са принципом универзалног дизајна .


Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја