уторак, 20. септембар 2016.

Дечија недеља 2016.

Традиција обележавања Дечје недеље у свету и у Србији мери се деценијама. 
Дечја недеља је први пут обележена 1934. године на предлог организације Пријатељи деце Србије, а 1987. године  дефинисана је  Законом о друштвеној бризи о деци. 
Манифестација Дечја недеља се сваке године у месецу октобру, са циљем скретања пажње јавности на децу и младе, на дете као носиоца права, на потребе деце у породици, друштву и локалној заједници, на њихово право да одрастају у што бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење потенцијала. 

Овогодишња Дечија недеља ће бити од 3. до 9. октобра. Мото Програмских активности ће бити: 
НЕЋУ ДА БРИГАМ, ХОЋУ ДА СЕ ИГРАМ!Циљеви Дечије недеље су:

 • скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;
 •  указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце, и остваривању њихових права;
 • презентација до сада постигнутих резултата:
 • указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце;
 • подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права, и оптимални развој сваког детета;
 • промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;
 • покретање иницијативе и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у Републици Србији, и остваривању њихових права.


Извор: Пријатељи деце Србије

среда, 14. септембар 2016.

Стипендије за ученике средњих школа и потребна документа

Ученици који похађају средњу школу која је основана од стране Републике Србије, Аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе имају право да конкуришу за стипендију.

Потребно је да ученик буде у текућу школску годину уписан први пут и да се његово школовање финансира из буџета Републике Србије, да има држављанство Републике Србије и да његов родитељ/старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.

За доделу стипендија могу конкурисати:

 • ученици I разреда средње школе који су у вишим разредима основне школе (од V до VIII разреда) постизали одличан успех на крају године (просек оцена од 4,50 до 5,00)
 • ученици од I до IV разреда средње школе који су у свим претходно завршеним разредима имали одличан успех, односно просек оцена између 4,50 и 5,00
 • сви ученици морају имати одличну оцену из владања (примерно владање – 5)

Кандидати из осетљивих друштвених група

У припаднике осетљивих друштвених група спадају ученици чија је породица материјално угрожена, који немају родитељско старање, имају само једног родитеља, ромске су националне мањине, који су лица са инвалидитетом, са хроничним болестима, деца чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије или територији република бивше СФРЈ, који су избеглице или расељена лица, повратници по споразуму о реадмисији и депортована лица.

Ученици који су из неке од осетљивих друштвених група имају право да поднесу захтев за посебно рангирање у оквиру наменски опредељеног броја, применом блажих критеријума који су у складу са законом и правилником.

За доделу стипендија из осетљивих друштвених група могу конкурисати: 

 • ученици ако похађају средњу школу чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе
 • ученици који су се у текућој школској годину уписали први пут
 • ученици чије се школовање финансира из буџета Републике Србије
 • ученици који су постизали најмање врло добар успех у учењу (3,50) 
 • ученици чији родитељ/старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.

Документа за конкурисање

За пријављивање на конкурс подносе се документа, односно обрасци који су саставни део Конкурса:

 • пријава - Образац бр.1
 • уверење о уписаном разреду и постигнутом успеху ученика у претходном школовању = Образац бр.2
 • уверење о просечном месечном приходу по члану породице ученика за период од јануара до јуна текуће године = Образац бр.4
 • два примерка од стране родитеља или старатеља ученика својеручно потписаног уговора о ученичкој стипендији = Образац бр.5
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте родитеља/старатеља ученика

Ученик који конкурише за стипендију, а који је претходне школске године примао стипендију подноси следећа документа, односно обрасце који су део Конкурса:

 • пријаву Образац бр.1а који се састоји од доказа о уписаном наредном разреду и постигнутом успеху у претходном школовању
 • уверење о просчном месечном приходу по члану породице ученика за период од јануара до јуна текуће године = Образац бр.4
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте родитеља/старатеља ученика.

Документа, односно обрасци из Конкурса за стипендије, морају бити оверени од стране одговарајуће службе:

 • Образац бр.2 и Образац бр.1а оверава средња школа коју ученик похађа и у којој је уписао текућу школску годину
 • Образац бр.4 оверава надлежни орган у општини пребивалишта родитеља/старатеља ученика, а који се издаје на основу приложене изјаве о члановима породице (Образац бр.3) и одговарајућих доказа о оствареним приходима породице од јануара до јуна текуће године.

Кандидати за стипендије који припадају некој од осетљивих друштвених група, осим претходно наведених докумената, морају поднети и друге документе, како би доказали припадност одређеној остељивој друштвеној групи:

 • Ученици без родитељског старања – потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља
 • Ученици из једнородитељске породице – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених уколико је родитељ непознат
 • Ученици ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома
 • Ученици са инвалидитетом и лица са хроничним болестима – мишљење Интерресорне комисије или потрврда удружења инвалида
 • Ученици који су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица
 • Ученици који су избеглице и расељена лица – потврду да се корисник налати на евиденцији о избеглим или расељеним лицима (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта)
 • Ученици повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а
 • Ученици који нису рођени на територији Републике Србије подносе и уверење о држављанству.

Документа која се предају неће бити враћена кандидатима.

Рок за подношење докумената је од 1. до 30. септембра 2016. године.

Рангирање кандидата

Рангирање кандидата се врши на основу:

 • успеха оствареног у претходном школовању
општег успеха од V до VIII разреда основне школе (за ученике I разреда средње), односно општег успеха из претходних завршених разреда средње школе (за ученике осталих разреда средње школе)
- уписаног разреда средње школе
 • социјално-економског статуса породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице ученика за период од јануара до јуна текуће године.

Успех остварен у претходном школовању бодује се на следећи начин:

 • општи успех од V до VIII разреда основне школе (за ученике Iразреда средње школе) исказује се бројем бодова у висини општег успеха од V до VIII  разреда основне школе (од 4,50 до 5,00)
 • општи успех из претходно завршених разреда средње школе (за ученике осталих разреда средње школе) исказује се бројем бодова у висини општег успеха из претходно завршеног разреда средње школе (од 4,50 до 5,00).

Број бодова за разред средње школе у који је ученик уписан износи:

 • за I разред – 0,40 бодова,
 • за II разред – 0,50 бодова,
 • за III разред – 0,60 бодова,
 • за IV разред – 1,00 бод.

Социјално-економски статус породице се исказује бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за период од јануара до јуна текуће године. 
Бодовање се врши на следећи начин:

 • до 20 % просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији – 0,30 бодова;
 • од 20 % до 40 % просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији – 0,15 бодова;
 • више од 40 % просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији – 0 бодова.

Просечна зарада се рачуна према подацима републичког органа управе надлежног за послове статистике.


Кандидати за стипендију се рангирају према укупном броју бодова који су остварили по свим основама које се вреднују.


Извор: Едукација

уторак, 6. септембар 2016.

Ових шест проблема у дететовом понашању не би требало да толеришете

Родитељи често оправдавају лоше навике и поступке детета, јер сматрају да су то само фазе које ће брзо проћи. Међутим, постоје ситуације у којима би маме и тате требало одмах да реагују.
Психолози упозоравају да следеће проблеме у понашању никако не смете да игноришете, јер ће ваша деца сносити последице када одрасту…

1. Дете вас прекида док говорите
Зашто не треба игнорисати: Ваше дете је веома причљиво и жели стално да вам нешто каже или пита, а самим тим непрастано прекида ваш разговор са другим људима. Психолози саветују да је неопходно да научите дете да не скреће превише пажњу на себе и да мора бити толерантно и пружити шансу другима да говоре. Овај проблем треба да се искорени још док су деца мала, да не би ово понашање усвојили и имали проблема током одрастања.
Rezultat slika za child interrupting you in conversationКако решити: Ако сте код пријатеља или имате госте, детету реците пре посете да не сме да вас узнемирава док разговарате, осим ако ситуација није баш хитна. Потрудите се да док причате дете ради нешто забавно са стране, а ако неће да се одвоји од вас, онда му објасните да мора мирно да седи. Обавезно када завршите разговор дозволите детету да вас пита или вам саопшти оно што је хтело.


2. Дете је током игре насилно

Rezultat slika za aggressive child
Зашто не треба игнорисати: Ако се ваше дете током игре са другарима стално гура, штипа или отима ствари, онда је јасно да имате проблем са агресивниим понашањем. Ако ово не спречите док је дете мало, психолози истичу да је већ од 8. године теже васпитати агресивно дете и указати му на грешке. Ако не регујете на време дете ће насиље прихватити као оправдан начин понашања.

Како решити: Реците детету како никако не сме да се понаша агресивно и питајте га како би се осећао да се тако друг понаша према њему. Запретите му да ће завршити са игром ако настави са агресивним понашањем. Обавезно помозите детету да избаци бес и вишак енергије из себе, на пример упишите га на неки спорт. Ако видите да не можете сами да искорените агресивно понашање , онда је већ неопходно да се обратите психологу.

3. Прави се да вас не слуша

Rezultat slika za child and parentsЗашто не треба игнорисати: Ако вашем детету поновите по неколико пута да вам нешто донесе или да покупи играчке, а оно не реагује, онда сте већ у проблему. Никако немојте да попустите и сами урадите оно што сте тражили од детета, јер ће тако дете сматрати да може да вас контролише у свакој ситуацији. Ако не спречите ово лоше понашање, неизбежно је да ће ваше дете постати пркосно и ви ћете изгубити контролу над њим.

Како решити: Ако вас дете не слуша и после трећег понављања, приђите му, ставите руке на његова рамена, изговорите његово име и мало гласније му реците шта треба да уради. Понављајте све док вас дете не послуша, тако ћете му показати да сте ви они који контролишу, а не дете.

4. Дете узима ствари без питања

zenska tasna 1
Зашто не треба игнорисати: У реду је ако дете хоће себе да почасти чоколадом, понекад без питања пусти телевизор или седне за компјутер. Међутим, ако дете почне учестало да узима ствари које хоће и ради шта хоће, не поштујући ваша правила, онда ћете бити у проблему кад порасте. Дете које зна да му је све што жели приступачно, неће знати за границе и ваша правила му ништа неће значити кад постане тинејџер.

Како решити: Разговарајте са дететом о правилима која увек морају да се поштују. Ако сте се, на пример, договорили да дете не гледа телевизију пре него што заврши домаћи, када прекрши правило обавезно разговарајте. Не дозволите да се ваша правила често крше, јер ће им то прећи у навику.


5. Дете заузима лош став
Rezultat slika za aggressive child

Зашто не треба игнорисати: Ако ваше дете “преврне” очима када га критикујете или почне да вам се руга и понавља ваше речи, никако немојта да занемарите овакво понашање. многи родитељи мисле да је ово само једна од фаза одрастања и да ће проћи, али ако не спречите ваше дете ће наставити тако да се понаша. Неће такав став имати само пред вама, већ и пред другим одраслим и наставницима, јер ће мислити да ако ви то толеришете, да ће и они. 
Како решити: Објасните лепо детету да је такво понашање неприхватљиво. Ако дете настави, онда му реците да то показује да вас не поштује и да га нећете саслушати све док не почне лепо да вам се обраћа.


6. Дете превише лаже 
Rezultat slika za пинокиоЗашто на треба игнорисати: Не треба да спутавате дечију машту, али ако дете лаже основне ствари о себи, онда је већ време да реагујете. Психолози упозоравају да превише лажи код мале деце могу да утичу на њих тако што никада неће прихватити ко су заиста, већ ће стално лагати и сматраће да је то прихватљиво.

Како решити: Објасните детету да је лоше лагати и да увек треба да каже истину, чак иако је истина нешто лоше. Научите га да ако стално буде лагао више му нико неће веровати и покушајте то да урадите на личном примеру. На пример, ако дете често лаже, када вам каже да је опрало зубе, ви га натерајте да их опере још једном, јер му не верујете и тако ће схватити лекцију.


Извор: Детињарије