Први разред

Српски језик (уз Читанку)ЗУНС
Језичке школице 1Креативни центар
БукварКреативни центар
Буквар- Klett
Радна свеска за почетно писање (писана слова)- ЗУНС
Почетница 1Креативни центар 
Математика 1- Креативни центар
Математика 1 (радна свеска)
Математика 1 (радна свеска) босанскиКреативни центар
Математика 1 (контролне вежбе)Креативни центар
Забавна математика 1 - Креативни центар
Математика 1 (први део)- Иновација Јоксимовић
Математика 1 (други део)Иновација Јоксимовић
Збирка задатакаИновација Јоксимовић
Математика 1- Школске новине
Математика 1А- Атос
Математика 1ЗУНС
Математика 1 босанскиКреативни центар
Свет око нас Креативни центар
Свет око нас 1 А (уџбеник)Иновација Јоксимовић
Свет око нас (радна свеска)Иновација Јоксимовић
Свет око нас 1- ЗУНС
Свет око нас 1- Нова школа
Свет око нас 1 (радна свеска)Нова школа