понедељак, 21. март 2016.

Математичка мозгалица 6

Имате 30 секунде да пронађете тачан одговор. 
Извор: Мathematics