субота, 7. новембар 2015.

Становништво нашег краја- народне ношње и одећа

Етнички састав становништва Републике Србије је разноврстан. Већинско становништво су Срби, а постоји двадесет једна етничка заједница. Сви грађани имају иста права и дужности и уживају пуну националну равноправност.

Ученици III 4 ОШ "Бранко Миљковић" из Ниша су приказали народне ношње и одећу нашег завичаја (корелација предмета Природа и друштво, Ликовна култура и Еколошка секција).


Петровић Ива и Јоцић Вељко

Николић Петар

 Стојановић Софија

Недељковић Неда

Петковић Михаило

Јауковић Александра

Ранђеловић Предраг

Илић Миљана

Димитријевић Мила

Живковић Михаило

Петковић Михаило

Тошић Констанса

Стојковић Никола

Цветковић Николета

Милетић Вељко и Божић Анђела

Тројановић Алекса

Радосављевић Матеја

Ћирић Анђелина

Станковић Алекса

Илић Марина

Божић Анђела