недеља, 2. јул 2017.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада школа за школску 2017/2018. годину- АП Војводина

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 


Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја